Categorieën

algemene voorwaarden

Art Klas abonnement

Er worden lessen gegeven in periodes. Een periode heeft een van te voren vast gestelde begin en eind datum. Je betaald per periode voor de aantal lessen die daar binnen vallen. Meestal zijn dit 10 lessen. Deze kan afwijken als dit nodig blijkt.

Lesuitval

Als de docent ziek is wordt de eind datum van de periode opgeschoven of een alternatieve extra datum toegevoegd. Als door overmacht zoals een corona-lockdown het atelier niet open mag zijn, dan loopt het abonnement wel door tot de afgesproken einddatum. Natuurlijk staat het je vrij om je abonnement dan niet te verlengen. We geven geen geld terug. 

Lessen inhalen

Mocht een les niet gevolgd kunnen worden dan kan de les ingehaald worden op een andere datum, tijdens een andere lesdag.  Het inhalen van een les dient wel tijdig te worden doorgegeven. Geeft u niets door, dan vervalt de les en kunt u deze niet inhalen. Het inhalen van een les dient plaats te vinden binnen de lesperiode van 10 lessen. Een periode heeft een vaste begin en eind datum. 

Betaling

Het Cursus / Workshop bedrag dient  voor aanvang van de cursus of workshop overgemaakt te zijn op rekeningnummer ABN AMRO 450755703 ter name van Atelier Madam Art te Heiloo, onder vermelding van factuur nummer, uw naam en de datum aanvang van de cursus. Bij inschrijving binnen de periode van 1 maand voor aanvang van de cursus dient het bedrag zo spoedig mogelijk overgemaakt te worden. Of contant tijdens te eerste les voldaan te worden.

De standaard betalingstermijn is 14 dagen na de factuur datum. Bij het niet tijdig betalen gelden de volgende termijnen en kosten:

  • Eerste herinnering: 10 dagen, geen extra kosten
  • Tweede herinnering: 10 dagen, 25 euro administratie kosten en wettelijk verplichte rente
  • Derde en laatste herinnering: volledige incasso kosten en wettelijk verplichte rente. Incasso wordt uitgevoerd door Das Incasso

Ieder jaar, per 1 januari, worden de tarieven marktconform met ± 4% verhoogd.

Opzegging

Opzeggen dient minimaal 14 dagen voor de start van de cursus of workshop te worden doorgegeven. De  €5,- administratiekosten worden wel in rekening gebracht. Als u binnen de periode van 14 dagen voor aanvang of na aanvang van de cursus opzegt dan is de cursist het gehele bedrag verschuldigd. Bij vroegtijdig beëindiging van de cursus / workshop heeft de cursist geen recht op teruggave van het resterende deel van de cursus / workshop. Bij een aantal gevallen is er wel teruggaaf mogelijk: bij overlijden en ziekte langer dan 4 weken. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail worden aangevraagd.

Vakanties

Er worden geen lessen gegeven op algemeen erkende feestdagen en vakantieperiodes (regio Noord).

Workshops

  • Workshops kunnen alleen doorgang vinden bij voldoende animo, in de meeste gevallen bij 5 inschrijvingen of meer
  • Tenzij expliciet vermeld, zijn workshops zonder materiaal en gereedschapskosten

Bij inschrijving via e-mail, het webformulier of telefonisch inschrijven gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.